sivas kültürü
  SİVASLI yazar, şair, halk ozan ve araştırmacıları
 


Pir Sultan Abdal


Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda yaşamış halk şairi, ozan. Asıl adı Haydar'dır. Yaşamının büyük bölümü Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Çırçır Bucağına bağlı Banaz köyünde geçti.Alevi Halkının hak ve özgürlükleri savundu ve bu uğur da da asla yılmadı.Sivas Beylerbeyi Deli Hızır Paşa, Pir Sultan'ı astırdı. Ölümünün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor.

Hakkında

 • Sadeddin Nüzhet Ergun, Pir Sultan Abdal (1929)
 • Abdülbaki Gölpınarlı ve Pertev Naili Boratav, Pir Sultan Abdal (1943)
 • Mustafa Aslan, Pir Sultanca, (çocuk romanı), Bengül Kitaplar-İstanbul
 • Ali Balım, Pir Sultan Abdal, Hayatı ve Şiirleri (1957)
 • Cevdet Kudret, Halk Şiirinde Üç Büyükler II: Pir Sultan Abdal (1965)
 • Erol Toy, Pir Sultan Abdal adlı tiyatro oyunu (1969)
 • Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal - Bütün Şiirleri (1971)
 • Memet Fuat, Pir Sultan (1977)
 • Sabahattin Eyüboğlu, Pir Sultan Abdal (1977)
 • Asım Bezirci, Pir Sultan - Yaşamı, Kişiliği, Sanatı, Etkisi, Bütün Şiirleri (1986)
 • Mehmet Bayrak, Pir Sultan Abdal (1986)
 • Muzaffer Uyguner, Pir Sultan Abdal - Yaşamı, Sanatı, Şiirlerinden Seçmeler (1989)
 • Orhan Ural, Pir Sultan Abdal (1990)
 • Battal Pehlivan, Pir Sultan Abdal (1993)
 • Zeki Büyüktanır, Pir Sultan Abdal Destanı (1994)
 • Memet Fuat, Pîr Sultan Abdal Yaşamı Sanatçı Kişiliği Yapıtları (2001)
 • Esat Korkmaz, Pir Sultan Abdal - Üçüncü Ölmem Bu Hain (2005)
 • Ali Haydar Avcı, Osmanlı Gizli Tarihinde Pir Sultan Abdal ve Bütün Deyişleri (2006)
 • Ali Haydar Avcı, Bize de Banaz'da Pir Sultan Derler
 • Öner Yağcı, Pir Sultan Abdal - Yaşamı ve Bütün Şiirleri
 • Haydar Kaya, Pir Sultan Abdal - Yaşamı, Sanatı, Yapıtları
 •  

Ayrıca, opera sanatçısı ve halk müziği araştırmacısı ve icracısı Ruhi Su, Pir Sultan'ın eserlerinden bazılarını bir albümde toplayarak yorumlamıştır.
Kadı Burhanettin Ahmet

Kadı Burhaneddin {1345-1398} Türk devlet adamı ve Divan Edebiyatı şairi.

Asıl ismi Burhaneddin Ahmeddir. 1345 (hicri 754) yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. XIII. yüzyıl başlarında Harzem'den Anadolu'ya göç eden Oğuzlar'ın Salur Boyu'na mensup Kayseri Kadısı görevinde bulunan Şemseddin Mehmed'in oğlu idi.

Kadı Burhaneddin çok yanlı bir kişidir. Bir taraftan (Anadolu'da, Mısır'da, Şam'da, Halep'de) çok iyi klasik bir İslam eğitimi aldıktan sonra ilim ve eğitim ile uğraşmıştır. Sonra çok başarılı olarak ve halkça sevilerek Kayseri'de kadılık görevini ifa etmiştir. Eretna Beyliği devlet işleri ile cok yakından (bey danışmanı, vezir ve beylik naibi olarak) ilgilenmiştir. Sonunda Sivas merkezli Kadı Burhaneddin Devleti olarak kendi adı ile anılan bir devlet kurup bu devletin 18 yıl hükümdarlığını yapmıştır. Kadı Burhannedin bu siyasal uğraşları yanında edebiyat ve özellikle şiir ile yakından meşgul olmuş ve özellikle gazel, tuyuğ ve rubailerle dolu büyük bir Divan ortaya çıkarmıştır. Türk edebiyatında aruz veznini Türkçeye uygulayıp Divan şiirinin Divan edebiyatının ortaya çıkması sürecine öncülük eden büyük bir Anadolu şairi olarak anılması gerekmektedir..Serdari

Serdari Sivas'ın Şarkışlalı'dır. 1834 yılında doğdu. Ölüm yılı olarak iki tarih vardır; kimine göre 1918 yılında  kimine göre 1921 yılında 86 yaşında ölmüştür. Yöresinde "Çolak Hacı " diye tanınırmış. Bu ad kendisine kolu dirseğinden kesik olduğu için verilmiştir. Belirlendiğine göre Şarkışla Kadısının kızına tutulmuş, O'nu Adana'ya kaçırmış dönüşte cezaevine yakalanıp konulmuş. Sonra Beyaz adlı bir kıza aşık olmuş. Bir kaç kez evlenmiş en azından on çocuğu olduğu söylenmektedir. Yaşamı ise yoksulluk içinde geçmiştir. Bu yoksulluk acısını şiirlerine yansıtmıştır.
RuhsatiRuhsati, asıl adı Mehmet olan köy şairi. Sivas'ın Deliktaş bucağında doğmuş ve ömrünün hemen hemen tamamını burada geçirmiştir. Babasının adı Mehmet'tir. Eflatun Cem Güney, annesinin adının Safiye olduğunu savunur.

Ruhsati, 12 yaşında öksüz ve yetim kalmış, bu nedenle kuvvetli bir tahsil görememiştir. Şiirlerindeki ifadelerinde dört kez evlendiğini ve bu evliliklerinden 23 çocuğu olduğu anlaşılıyor. Ruhsati, uzun muddet Deliktaş ağalarından Ali Ağa'nın yanında azap durmuştur. Bazen değirmendeki su işlerinde, bazen rençberlik, çobanlık işlerinde çalışmıştır. Zaman zaman gurbete çıkan Ruhsati, ömrünün sonlarında köyünde imamlık yapmıştır. Bazı deyişleri nedeniyle tutuklanmıştır.

Ruhsati, badeli bir aşıktır. Şiirlerinde Ruhsat Baba, Aşık Ruhsat, Ruhsat ve çogunluka Ruhsati mahlaslarını kullanmıştır. Ruhsati, saz çalamayan bir aşıktır. Ömrü boyunca birçok aşıkla karşılaşmış ve atışmıştır.

Ruhsati, şiirlerinin çoğunu hece vezni ile yazmıştır. Ömer, Dertli, Emrah, Seyrani gibi aşıklara uyarak aruz vezni ile yazdığı da olmuştur. Aruz vezni ile yazdığı şiirlerinde olaylara ve mistik düşüncelere yer vermiştir. Ancak Ruhsati asıl başarısını hece vezni ile göstermiştir. Şiirlerinde genellikle yarım kafiyeyi kullanmıştır.

Ruhsati'nin dili sadedir ve şiirlerinde zorlama yoktur. Hece, durak, kafiye ve rediflerde titiz davranmış, anlam bütünlüğüne dikat ederek daha akıcı ve güçlü şiirler söylemiştir. Şiirinde aynı kelimeleri kullanmamaya özen göstermiş tekrara düşmemiştir. Sadece ifadeye kuvvet vermek isterken bu yolu kullanmıştır. Şiirlerinde tasvire oldukça fazla yer verir. Köy şairi olduğu için ağız özelliklerine oldukça bağlı kalmış fazlaca mahalli kelime kullanmıştır.


Aşık Veysel ŞatıroğluÂşık Veysel asıl adı: Veysel Şatıroğlu d. 25 Ekim 1894, Şarkışla, Sivas - ö. 21 Mart 1973), Türk halk ozanı.

Sivas ili Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Âşık Veysel, 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı sonucunda sol gözünü, bir talihsizlik sonucuyla da sağ gözünü kaybetti. Babasının, Âşık Veysel'e oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı, 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başladı.

Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 
Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yöntemi gösterişsiz ve nerdeyse kusursuzdur. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de var. Şiirleri, Deyişler (1944) , Sazımdan Sesler (1950) ,
Dostlar Ben
 Hatırlasın
(1970) isimli kitaplarında toplandı. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri tekrar yayınlandı.
Hakkında
Kör Oldum Veysel Oldum, Erdoğan Alkan
Zaralı HalilZarali Halil 1906'da doğdu.
 Ömür boyu yakasini birakmayan bu çelimsizlik nedeni ile Ince Halil olarak da bilinmistir. Önce annesini sonra da babasini kaybedince ondört yasinda Sivas'ta Yetistirme Yurduna yerlestirilmistir. Burada baglama calmayi ögrenmistir.

Müzik formasyonunda Sivasli Hafiz Halid, Feryadi Hakki ve Divrikli Nuri (Üstünses) önemli rol oynamışlardır. Daha sonra ustalik zamaninda devrinin diger ünlü adları Malatyalı Fahri, Erzincanli Serif ve Diyarbakırlı Celal ile mesk etmistir.
Ince Halil 1964 yilinda vefat etmistir

Ali İzzet Özkan
  1902 yılında Şarkışla’nın Üğük köyünde doğdu. Belli bir öğrenim görmedi. Aşık Sabri den saz dersleri aldı. Ve küçük yaşlarda aşık oldu. 22 yaşlarında Adana'ya giderek Çukurovalı aşıklarla karşılaşmalar yaptı. Uzun yıllar yurdun çeşitli yerlerinde gezip dolaştı. 

500'ü aşkın şiiri vardır ve şiirlerini zaman zaman çıkardığı kitaplarda toplamıştır. 
Aşık 1981 yılında aramızdan ayrılmıştır.

Muzaffer Sarısözen

Muzaffer Sarısözen

1899 - 4 Ocak 1963. Sivas’ta doğdu. İlkokulu Sivas’ta bitirdikten sonra, lise öğrenimine Sivas’ta başladı. Ancak öğrenimini tamamlamadan Sivas Valiliği tarafından müzik öğrenimi görmesi için İstanbul Belediye Konservatuarına gönderildi. Burada 4 yıl öğrenim gören Sarısözen, bir süre, konservatuar müdürü Yusuf Ziya Demircioğlu’yla birlikte folklorla ilgili çalışmalar yaptı. Daha sonra Sivas’a gelerek, önce öğretmen okulunda, sonra da lisede müzik öğretmenliği yaptı. Öğretmenliği sırasında, bir yandan da halk müziği ve oyunlarıyla ilgili derleme çalışmalarını sürdürdü.

Halk oyunlarından halaylarla ilişkin ilk yazılar Sarısözen’in imzasıyla 1930’lu yıllarda bazı gazete ve dergilerde yayımlanmaya başladı.

Sivas’ta öğretmenliği sırasındaki çabalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince 1938 yılında Ankara Devlet Konservatuarı (Ankara Musiki Muallim Mektebi) folklor arşivine atandı.

1937-1951 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’nin birçok yöresinde derleme çalışmaları yapıldı. Bu derlemelerin çoğuna katılan Sarısözen, derlenen bu türkü ve ezgilerin arşivde bir düzen içinde saptanması, korunması ve değerlendirilmesini sağladı.

Muzaffer Sarısözen’in Türkiye’deki folklora katkısı, türkü ve oyun havalarının derleme ve notaya alınmasından başka, Türkiye düzeyinde yaygınlaştırılması, tanıtılması konusunda oldu.

Halk müziğiyle ilgili radyo yayınları Sarısözen’in 1938’de Ankara’ya gelmesiyle, önceleri birer ikişer solo program olarak sürmüş, Milli Musiki Sanatkarları Kolu adıyla Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği birlikte yürütülmüştür. Halk müziği yayınlarının dikkatle dinlenmeye başlandığı 1938-1941 yılları arasında, müzik yayınları şefi Mesut Cemil Sel, halk müziğinden sorumlu şef yardımcısı ise Sarısözen’di. Sarısözen, o yıllarda Ankara Radyosuna gelip zaman zaman programlar yapan yöre sanatçılarını biraraya getirip ilk halk müziği programlarını başlattı.

1940 yılından sonra zamanla artan halk müziği yayınları 1941 yılının sonlarına doğru Sarısözen yönetiminde »Biz Türkü Öğreniyoruz« ve »Yurttan Sesler« adı altında Klasik Türk Müziği korosundan ayrılarak yayınlarını sürdürmeye başlamıştır. Bu topluluk elemanlarının sayıları gün geçtikçe artmış, böylece Türkiye Radyolarının ilk Yurttan Sesler Korosu, Muzaffer Sarısözen’in öncülüğünde resmen kurulmuş oldu. Bu gelişmeyi çağdaş halk müziğindeki birinci kopuş ve yeniden yapılanma olarak adlandırmak yerinde olur.

1953 yılında İzmir Radyosu, 1954 yılında İstanbul ve daha sonraki yıllarda da Erzurum Radyosu Yurttan Sesler Korosu kurulmuştur. 1940’lı yıllarda radyolarda 5-10 kişiyi geçmeyen halk müziğine gönül veren profesyonellerin sayısı bugün binlere ulaşmış durumda.

Muzaffer Sarısözen, bugün sesini ve sazını dinlediğimiz birçok sanatçının öğretmeni olup, ilk Ankara’ya gelişinde Ankara Devlet Konservatuarı Folklor Arşivi’ndeki görevi sırasındayken başlattığı tarih ve halk oyunları öğretmenliğini uzun yıllar sürdürerek, pekçok öğrencinin bu alanda yetişmesini sağladı. Türkiye’nin birçok yöresinde Mahmut Ragıp Gazimihal, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedii Yönetken, Nurullah Taşkıran ve Rıza Yetişen’den oluşan derleme ekibiyle birlikte on binlerce türkü ve öykü derledi. Bunların binden çoğunu Muzaffer Sarısözen notaya aldı, değerlendirdi.

Türkiye’de az sayıda yapılan halk müziğine ilişkin basılı yayınların başında, 1926’da İstanbul Belediye Konservatuarının yayımladığı 14 defter durumundaki »Anadolu Halk Şarkıları« adlı kitapların dışında önemli bir yayın olarak, Sarısözen’in 1941 yılında yayımladığı »Seçme Köy Türküleri« adlı kitabı gelmektedir.

Sarısözen daha sonra, 1952 yılında »Yurttan Sesler«, 1962 yılında günümüzde halk müziği ile ilgili önemli bir kaynak olan »Türk Halk Musikisi Usulleri« adlı kitabını yayımladı.

Sarısözen, ilk Türk Halk Müziği toplu çalışmalarına başladığı yıllarda bağlamaların ses perdelerinin eşit olmasını sağlamaya çalışıp, koma seslere ayrı numara verdi.

1949-50 yıllarında İtalya ve İspanya’da yapılan halk oyunları şenliklerine Türkiye’den ilk kez halk oyunları ekipleri Sarısözen’in başkanlığında gönderildi ve büyük başarı sağladı. 1952 yılında bir bankanın kurduğu halk oyunlarını yayma ve yaşatma kurumunda da önemli görevlerde bulundu.

Özellikle halk müziğine ilişkin görüşlerini çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlayıp, genç kuşağı halk müziğinin derlenmesi, araştırılması ve tanıtılması konusunda özendirmeye çalıştı.

Ankara'da öldü ve orada toprağa verildi.

Sedat Veyis Örnek


B ilim adamı, yazar. Zara İlçesinde doğdu. Orta öğrenimini Sivas’ta yaptı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Almanya ’da Tübingen Üniversitesi’nde dinler tarihi ve etnoloji alanında doktora yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde etnoloji asistanı ( 1961), doçenti ve profesörü ( 1971) oldu.

Sivas Hakikat gazetesinde 1949’da yayınlanan ilk öyküsünden sonra Varlık, Değişim, Sır, Türk Dili dergilerinde öyküleri, eleştirileri, kısa oyunları, çevirileri yayınlandı. Daha çok oyun yazarı olarak tanındı. Kurt, Pirinçler Yeşerecek, Manda Gözü adlı oyunları yazdı.

 

 

M. Turhan Tan Yazıcıya Gönder
(1886 – 25 Aralık 1939): Yazar. Sivas'ta doğdu. Asıl adı Mehmet Samih Fethi'dir. Gümülcine ve İstanbul Vefa idadîlerine devam etti. Özel hocalardan Arapça, babasından Farsça dersleri aldı. Sivas valisi Reşid Âkif Paşa'nın kâtipliğini yaptı. 1909'da İstanbul'da Birinci Belediye Dairesi muhasebe başkâtipliğine tayin edildi. Üsküp İdadîsinde öğretmenken İstanbul'a döndü. Tasvir-i Efkâr, Tercüman-ı Hakikat gazetelerinde 'S...' imzasıyla Servet-i Fünûn'da Bedreddin Mümtaz adıyla, İçtihat ve Rebab'da kendi adıyla yazdı. Samsun ve Amasya'da tahrirat müdürlüğü, Remadiye ve Yalvaç'ta kaymakamlık, Çorum ve Kayseri'de mutasarrıflık yaptı. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanında Sivas mebusu idi. Üsküdar mutasarrıfı iken 1922'de idarî görevden ayrılarak kendisini tamamen yazı hayatına verdi. İstanbul'da öldü.

M. Turhan Tan imzasıyla yazdığı konusunu tarihten olan romanlarıyla tanınır. 30 kadar olan bu tür romanlarının bazısı tefrika hâlinde gazete sayfalarında kalmıştır.

 

Romanları: Âli Maceralar (1912), Cehennemden Selâm (1928), Sevinç Han (1931), Gönülden Gönüle (1931), Kadın Avcısı (1933), Üç Ay Yatakta (1934), Akından Akına (1935), Cem Sultan (1935), Viyana Dönüşü (1937), Hürrem Sultan 1937), Safiye Sultan (1939), Devrilen Kazan (1939), Hint Denizlerinde Türkler 1939), Krallar Avlayan Türk (1944), Osmanlı Raspotini Cinci Hoca (1962), Cengiz Han (1962). Gezi notları: Avrupa notları (1938), Derlemesi: Timurlenk (1935), Tarihte Türkler İçin Söylenen Büyük Sözler (1936), Tarih Musahabeleri (1937), Atatürk (1939), Tarihî Fıkralar (1962).


 ERDOĞAN ALKAN


YAŞAMI

  1935 Sivas Şarkışla doğumlu. Önce Samsun Lisesi'ni ve SBF'ni bitirdi. 
Kaymakamlık yaptı. 
TRT'de çalıştı.İstanbul'a yerleşti, değişik gazetelerde yazılar yazdı. Şiirleri, Fransızca'dan yaptığı şiir ve roman çevirileriyle tanındı. Paul Verlaine'in hayatı, sanatı ve 40 şiirinin çevirisinden oluşan 1961'de yazdığı kitap, çeviri alanındaki olumlu çabalardan biridir. 

"Rimbaud'tan seçme şiirler" adlı çeviri kitabıyla 1982 Yazko Çeviri büyük ödülünü kazandı. Şiir kitapları arasında Güneş Tozları (1958), Equanil Çiçekleri (1964), Kerem Gibi (1971), Kuş Ormanı (1981) sayılabilir.

 

ŞİİRLERİ

Büyü
Miras

ŞİİR ÇEVİRİLERİ

Demirci'den -  Arthur RIMBAUD

 

 Sefil Selimi

(1933-30.12.2003)

  

 1933 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesindedoğdu. Ortaokulu ikinci sınıfta bıraktı. 
1966 yılında Konya Türkiye Aşıklar bayramına katıldı.
 1968 yılında çalışmak için Hollanda ya gitti. Yurt dışında olduğu yıllarda Türkiye Aşıklar Bayramı'na Türkiye'ye gelerek katılırdı.

1972 yılında kesin dönüş yaparak doğum yeri olan Sivasa yerleşti. Saz çalmayı ve şiir söylemeyi kendi kendine öğrendi. Atışma şiir dalında üstün bir yeteneğe sahipti.  Şiirlerinde yalın gerçeği felsefe ve tasavvufu işlemektedir.

Aşık Sefil Selimi 30.12.2003 saat 10.00'da aramızdan ayrıldı.

Hasan Hüseyin Korkmazgil
(1927 Gürün - 26 Şubat 1984 Ankara)

Adana Erkek Lisesi (1948), Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü (1950) mezunu. Göksun'da (K.Maraş) başladığı öğretmenlikten siyasi eylemde bulunduğu gerekçesiyle atıldı, tutuklandı, hüküm giydi. Daha sonra Gürün'de ve Sivas'ta arzuhalcilik, tabela ve portre ressamlığı, inşaat işçiliği yaptı (1955-60). 1960'da İstanbul'a, sonra Ankara'ya yerleşti. Akis dergisinde çalıştı, bir süre de Forum dergisini yönetti (1968-70). Kızılırmak kitabı nedeniyle hakkında 142. maddeden dava açıldı, yargılandı, aklandı. Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan Hasan Hüseyin'in ilk şiiri 1959'da Dost dergisinde çıktı. Bu yıllarda mizahi hikayeleri de yayımlandı. Kavel (1963) adlı kitabı ile 1964 Yeditepe Şiir Armağanı'nı, Kızılkuğu (1971) ile TRT'nin 1970 Sanat Başarı Ödülü'nü, Filizkıran Fırtınası (1981) ile 1981 Toprak ve Nevzat Üstün şiir ödüllerini aldı. Aşık İsmeti (İsmet Namlı)
Erdal Öz
26 Mart 1935’te Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğdu. 6 Mayıs 2006'da İstanbul'da yaşamını yitirdi. 1953'te Tokat Lisesi'ni bitirdi. 1969'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Türk Dil Kurumu Yayın Kolu’nda görev aldı. Türk Sinematek Derneği Ankara Şubesi’nde çalıştı. 12 Mart 1971 sonrasında 3 kez tutuklandı. Yargılama sonucu aklandı. Cem Yayınevi’nin çocuk kitapları dizisini yönetti. 1980 yılında Can Yayınları’nı kurdu. Şimdi bu yayınevini yönetiyor. Edebiyat yaşamına şiirle girdi. Rasgele isimli ilk şiiri İstanbul’daki Kaynak dergisinde 1952’de yayınlandı. Seçilmiş Hikayeler Dergisi, Varlık, Yenilik, Yeditepe, Pazar Postası, a, Değişim, Emek, Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde şiirlerinin yanısıra öykü ve eleştirileri de yayınlandı. "a" dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Eserlerinde toplum yaşamının bireylerin iç dünyasına etkilerini duygusal bir üslupla yansıttı. 1970 sonrasında toplumsal gerçekçi çizgiye yöneldi. 12 Mart döneminde hukku dışı uygulamalarla karşılaşan tutukluların yaşamlarından yalın kesitler verdi. Baskı karşısında bireylerin yalnızlığını, direncini, umudunu etkin bir duyarlılıkla işledi.

Yapıtları:

ROMAN:

Yaralısın (1974)
Deniz Gezmiş Anlatıyor (1976)
Gülünün Solduğu Akşam (1986)

ÖYKÜ:
Yorgunlar (1960)
Kanayan (1973)
Havada Kar Sesi Var (Yorgunlar’dan dört öykü ile birlikte, 1987)
Sular Ne Güzel (1997)

GEZİ:
Allı Turnam (1977)

ÇOCUK KİTAPLARI:
Dedem Korkut Öyküleri (1979)
Beyaz Yele (1981)
Alçaktan Kar Yağar (1981)

ÖDÜLLERİ:

1975 Orhan Kemal Roman Armağanı, Yaralısın ile
1998 Sait Faik Hikaye Armağanı, Sular Ne Güzel ile
 Mustafa Balel

Mustafa Balel, Türk hikâye ve roman yazarı, çevirmen.

1945’te Sivas’ta doğdu. l964'te Sivas Lisesi'ni, 1968'de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümünü bitirdi. Ardahan Lisesi’ndeki Fransızca öğretmenliğinin ardından burs kazanarak gittiği Fransa’nın Poitiers Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Dünya Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptı.1978-1980 arası İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde 20. yüzyıl Fransız edebiyatı ve çeviri, 1980-1997 yılları arası İstanbul Bahçelievler Lisesi’nde Fransızca ve edebiyat, 1997-2000 yılları arası Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde edebiyat dersleri verdi.

Edebiyat yaşamına 1972’de Yeni Ortam gazetesinde yazdığı kitap tanıtma yazıları ve edebiyat eleştirileriyle başladı. Gazete ve dergilerde yayımladığı öyküler, eleştiriler ve çevirileriyle tanındı.

 

Kendi çıkardığı Öykü Dergisini yönetti. (Nisan1975-Mayıs 1976, 7 sayı)

Eserlerinde, erkek egemen olarak bilinmesine karşın toplumda el altından uzlaşmalı bir şekilde sürdürülmekte olan anaerkil bir yapının varlığını su yüzüne çıkardığı görülür. Anlatımının sıcaklığı ve insan ruhunun derinliğine inmedeki inceliğiyle dikkatleri çeken, toplum-birey ilişkisi içinde toplumsal konuları işlediği hikâye ve romanlarında belli bir hüzün hakimdir.

Yapıtları

 • Kurtboğan, Ardahan izlenimlerini taşır. (Öykü, 1974)
 • Kiraz Küpeler, kırsal kesim insanlarını İstanbul’a getirir.(Öykü, 1977)
 • Gurbet Kaçtı Gözüme, daha çok iç ve dış göç olgusu ağır basar.(Öykü, 1983)
 • Turuncu Eleni, değişik kesimlerden tablolarıyla İstanbul'u işler.(Öykü, 1991)
 • Karanfilli Ahmet Güzellemesi, aile içi ilişkileri yakın plandan irdeler.(Öykü, 2005)
 • Peygamber Çiçeği (Roman, 1981-2005)
 • Asmalı Pencere (Roman, 1984)
 • Bükreş Günleri (Gezi, 1983)
 • Bizim Sinemamız Var (Çocuk romanı, 1979)
 • Cumartesiye Çok Var mı? (Çocuk romanı, 1981-1986)
 • Nöbetçi Ayakkabıcı Dükkânı (Çocuk öykü, 2005)
 • Çember Tiyar (Masal derlemeleri, 2005)
 • Le Transanatolien (Fransızca öykü kitabı, 1988 Paris)

 

Çevirilerinden Kimileri

 • Çalı Horozu (Le Coq de la bruyère, Michel Tournier)
 • Altın Damla (La Goutte d'or, Michel Tournier)
 • Veda Yemeği (Le Medianoche amoureux, Michel Tournier)
 • Kaynak ya da Çalı (Eléazar ou la Source et le brouissaille, Michel Tournier)
 • Barbar Düğünler (Les Noces barbares, Yann Queffelec)
 • Hınç Ayları (Lunes de fiel, Pascal Bruckner)
 • Güzellik Hırsızları (Les Voleurs de beauté, Pascal Bruckner)
 • Neçayev Dönüyor (Nétchaev est de retour, Jorge Semprun)
 • Sünger Avcısı, (Le Pêcheur d'éponges, Panait Istrati)
 • Banyo (La Salle de bain, Jean-Philippe Toussaint)
 • Mösyö (Monsieur, Jean-Philippe Toussaint)
 • Son Sürgün (Le Dernier exilé, Dragan Babić)
 • Eski Kız Kardeşim (La femme sans tête, Marlène Amar)
 • Le Soir Dans le Bateau Long (Uzun Gemide Akşam, Ayten Mutlu

 •  

M. Sabri KOz1950 yılında, Sivas Divriği Kırkgöz'de doğdu. Araştırmacı, yazar. Ortaöğrenimini Sivas Öğretmen Okulu'nda, yükseköğrenimini İstanbul Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nde 1971 yılında tamamladı. Elbistan, Kasımpaşa ortaokullarında Türkçe öğretmneliği yaptı. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden lisans diploması aldı (1990). Emekliliğinin ardından uzman olarak Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’na (1998), ardından Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'a geçti (2000). Öğrencilik döneminden bu yana folklor ve aşık edebiyatı alanlarında yazı ve araştırmalara ilgi duydu. Giderek bu alanlarda yazı ve kitaplar yayımlamaya başladı. Halk Kültürü adlı süreli yayın dizişi çıkardı (1984-85). Çeşitli dergi ve ansiklopedilerde folklor ve çocuk edebiyatına ilişkin madde yazarlığı yaptı. Kimi klasik Türk yazarlarının eserlerin! günümüz diline aktararak yayma hazırladı. Derleme çalışmaları yayımlandı. 1986 yılında, İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü'ne değer bulundu.

Eserleri:

Nasreddin Hoca'ya Armağan, Dalda Durur Elde Durmaz , Nasrettin Hoca'dan Fıkralar, En Güzel Öğrenci Fıkraları, Nükte ve Fıkralarıyla Ömer Seyfettin, Bilmece Bildirmece , Bekçi Baba/Ramazan Fasılları,


 Beşir Ayvazoğlu  Beşir Ayvazoğlu (1953 Zara, Sivas), yazar ve şair.

Beşir Ayvazoğlu, 11 şubat 1953 tarihinde Sivas’ın Zara ilçesinde doğdu. ilk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1975'te Bursa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünü bitirdi. Çeşitli liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. TRT'de uzman olarak çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, lise yıllarında mahallî gazetelerde amatör olarak yürüttüğü gazetecilik mesleğine döndü.1985-1991 yılları arasında Tercüman gazetesinin “Kültür-Sanat” sayfasını yönetti. Türkiye Gazetesinde Kültür-Sanat yönetmenliği ve köşe yazarlığı yaptı. Yeni Ufuk gazetesinin genel yönetmeni oldu. Şehir Tiyatroları Repertuar kurulu üyeliğine seçildi.

Hergün, Tercüman, Türkiye, Zaman ve Yeni Ufuk gazeteleriyle haftalık Aksiyon dergisinde köşe yazarı ve yönetici olarak çalıştı. Bir ara Kültür Bakanlığı danışmanı olarak görev yaptı. ADTYK Atatürk Kültür Merkezi, istanbul Büyükşehir Belediyesi şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu ve TDV islâm Ansiklopedisi Türk Dili ve Edebiyatı Merkez ilim ve Redaksiyon Kurulu üyeliklerinde bulundu. Ayrıca CNN Türk’te Hilmi Yavuz’la birlikte iki yıl “Gökkubbemiz” adlı kültür programını hazırladı. Kasım 2001-Temmuz 2005 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Halen Türk Edebiyatı Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini yürütüyor ve TRT 2’de “Bir Tepeden” adlı bir kültür programı hazırlıyor.

Türkiye Yazarlar Birliği, iLESAM, Çocuk Vakfı ve Sezer Tansuğ Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucu üyeleri arasında yer alan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Beşir Ayvazoğlu, 1982 yılında yayımlanan Aşk Estetiği adlı ilk eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği’nin Fikir Dalında Yılın Yazarı ödülüne lâyık görüldü. Muradiye Ölüm ve Gül adlı belgesel metniyle TMKV Türk Millî Kültürüne Hizmet Ödülü’nü 1986 yılında, Güller Kitabı adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği inceleme Dalında Yılın Yazarı Ödülü’nü 1992 yılında, Yahya Kemal Eve Dönen Adam adlı eseriyle de Avrasya-Bir Vakfı Ödülü’nü 1998 yılında aldı. Beşir Ayvazoğlu 1999 yılında da Kombassan Vakfı tarafından Mevlana Edebiyat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

 Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek kişiliğine kavuştu. Şiirlerinde, Anadolu'ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların sorunlarını yapıcı bir tavırla dile getirmiştir. Sade ve rahat bir dili, aydınlık bir üslubu vardır. Milli ve manevi değerlere bağlı kalmıştır. Bu tarafı ile, Arif Nihat Asya'nın milli havası, mistik şiirine yakın görünmektedir.

  

TEKİN GÖNENÇTekin Gönenç (Şair-Yazar) Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğdu.1933 Orta öğrenimini Sivas Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladı. 1968–1970 yılları arasında Amerika'da University of Michigan'da Psikofarmakoloji eğitimi gördü. Uzun yıllar yurt dışında değişik ülkelerde çalıştı. Şiirleri sürekli olarak Varlık Dergisi'nde, zaman zaman Yeditepe, Yelken, Milliyet Sanat, Kitap-lık, E Dergisi, Edebiyat ve Eleştiri, Öteki-siz, Kuzey Yıldızı, Üç Nokta, Budala, Yaşasın Edebiyat, Yasakmeyve, Öküz, Sincan İstasyonu gibi dergilerde yayımlandı. 1997'de Varlık Yayınları'nca yayımlanan "Gönlü Güvercinli Kadın" adlı şiir kitabı 1998'de Kocaeli Üniversitesi Akademik Ödülünü aldı. 2007'de bu şiir kitabının beşinci baskısı yapıldı. 2002 yılında "Aşk Konuşur Bütün Dilleri" (Varlık Yayınları, adlı şiir kitabı yayımlandı. Bu kitabın ikinci baskısı 2011 yılında yapıldı. Öykü ve anıları 2005 yılında yayımlanan "Gizdüşümler" (Varlık Yayınları, 2ci baskı 2013.) ve 2008 yılında yayımlanan "Babamın Bıyıkları Yoktu" (Varlık Yayınları) adlı kitaplarda bir araya getirildi. 2011 yılında yayımlanan "Karanfil Sesleri" (Varlık Yayınları) seçme şiirlerinden oluşmaktadır. Ayrıca değişik sanat dergilerinde inceleme, deneme yazılarıyla gezi izlenimleri yayımlanıyor. Üç ayrı şiiri Milli Eğitim Bakanlığı'nca lise ders kitaplarına alındı. Şiirleri İngilizce, Fransızca'ya çevrildi. "Anne" adlı şiiri Hürriyet Gazetesi "Anneler Günü "şiir yarışması ödülünü aldı. Varlık Dergisi'nde yayımlanmış olan birkaç şiiri bestelendi.

Yapıtları :
• Gönlü Güvercinli Kadın (1997) [Varlık Yayınları, Şiir, 5. Baskı]
• Aşk Konuşur Bütün Dilleri (2002) [Varlık Yayınları, Şiir, 2. Baskı]
• Gizdüşümler (2005) [Varlık Yayınları, Anı – Öykü.2 ci. baskı]
• Babamın Bıyıkları Yoktu (2008) [Varlık Yayınları, Öykü]
• Karanfil Sesleri (2011) [Varlık Yayınları, Şiir]
Ödülleri :
1. Kocaeli Üniversitesi Akademik Şiir Ödülü.2.Hürriyet Gazetesi Anneler Günü Şiir Ödülü ("Anne" adlı şiiriyle)
Katıldığı Uluslararası Etkinlikler]
• 1998 Küba Yazarlar Birliği,1999 Makedonya PEN Yazarlar Birliği,1999 Akdeniz Ülkeleri Şairler Şenliği,2000 Akdeniz Ülkeleri Şairler Şenliği,2003 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyat Günleri,2003 Uluslararası Yalova Şiir Günleri,2004 Uluslararası Özgür Yazın Semineri,2004 Akdeniz Ülkeleri Yazarlar Toplantısı,2005 Safranbolu Altın Safran Kültür ve Sanat Şöleni,2005 Kaş Uluslararası Yazarlar Toplantısı,2006 Yalıkavak Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni,2007 Kaş Kitap Şenliği,2007 Ulusal Şiir Kongresi (Kocaeli Üniversitesi),,2008 Küreselleşme ve Dil Sempozyumu (Bilgi Üniversitesi),2009 Çeviri ve Şiir Şenliği (İstanbul)i2010 İstanbul Uluslararası Şiir Festivali,2010 Dünya Şiir Günü (Uluslararası PEN),2010 Avrupa Kültür Başkenti 2010: İstanbul,2011 Dünya Şiir Günü (Uluslararası PEN),2012 Dünya Şiir Günü( Ulusalararası PEN)20O2_2016 ARASI TÜYAP kİTAP FUARLARI
Üye Olduğu Kuruluşlar 
Uluslararsı P.E.N. Yazarlar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği, Dil Derneği, BESAM, MESAM


Yavuz Bülent Bakiler

Yavuz Bülent Bakiler 23 Nisan 1936 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'den mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süreliğine Ankara Radyosu'nda çalıştı. Daha sonra Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görevlendirildi. Gazetecilik, yöneticilik, avukatlık ve Sivas milletvekilliği yaptı. Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı.

Şükran Farımaz

Bir Ağaç Bir Kadın
 

Şükran FARIMAZ, 1953 yılında Malatya' nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İlkokulu Hekimhan' da okudu. Ortaokul için Sivas' a gitti. Sivas' ta İlk Öğretmen Okulu' nu bitirdikten sonra Samsun' da 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilgiler Bölümü' nden mezun oldu. İlk kitabı 1984 yılında Akademi Kitabevi tarafından basıldı.

Mehmet Güler


 
20 Eylül 1944’te Sivas’ta doğdu. 
1964’te Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü edebiyat bölümünü bitirdi. 1993’e kadar çeşitli devlet liselerinde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1993’ten sonra eğitim hizmetini özel bir okulda sürdürmeye başladı. Türkiye Yazarlar Sendikasi, Pen Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Dil Derneği üyesi. Öyküleri ve çocuk kitaplarıyla tanınıyor.


ESERLERİ

ROMAN:
İstanbul Kanatlı Ben (1990)
Kesekağıdı Ustaları (1992)

ÖYKÜ:
Ak Badanalı Ev (1977)
İçim Dışım Gökkuşağı (1986)
En Güzel Gülücük Oyunu (1986)
Bir Eski Sevda (1988)
Üst Geçit (1990)
Uçurtmam Bulutlardan Yüce (1991)
Ferhat Gibi (1991)
Adım Çocukların Olsun (1992)
Balonlar Gökyüzünün Olsun (1993)
Aşkı Çeyrek Geçe (1993)

ÇOCUK ROMANI:
Okul Bir Türküdür (1980)
İkizler (1986)
Yedi Renkli Dünya Çocukları (1995)

MASAL:
Keloğlan Keleşoğlan (1986)

ÖDÜLLERİ

1975 Antalya Film Festivali Öykü Başarı Ödülü
1979 Başkent Belediyesi Öykü Ödülü ikinciliği
1979 Enver Naci Gökşen Çocuk Edebiyatı Ödülü
1988 Aziz Nesin Vakfı Çocuk Edebiyatı Ödülü
1991 Ferit Oğuz Bayır Roman Ödülü birinciliği
1998 Orhan Kemal Öykü Ödülü birinciliği
1998 Sabahattin Ali Öykü Ödülü birinciliği 


İsmail Aydoğdu
Muzaffer Özden


Yunus Yıldırım

Şair.
Yayımlanmış 'Sen Ben Sen' adlı bir şiir kitabı vardır. K. Celal Gözütok
Sefa FersalMüjgan Üçer

 (1940- ) Sivas’ta doğdu. 

 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. 
Değişik dergilerde birçok makale ve yazısı yayımlandı. Türk Halk Mutfağı, Atalar Sözü Yerde Kalmaz (Sivas’ta Sözlü Gelenek) yazarın yayınlamış eserleri arasındadır.
 


Taki Akkuş

 1947 Sivas zara doğumlu, Sivas İlk öğretmen okulu mezunu. 1985 yılında 4 Eylül yayınlarını kurdu. Eylül sanat edebiyat dergisi çıkardı, yönetti (1985-1986. 12 sayı)

     Edebiyata 1972'de başladı. Sırayla Ilgaz, Öykü,Varlık ,Oluşum,Karşı edebiyat, Edebiyat 81, Öğretmen dünyası, çevrem, temmuz, Dönemeç, Eylül sanat ve edebiyat , Yaba dergilerinde öyküleri yayınlandı. Cennetlik, dul ilk öykü kitabı 1985'te yayınlandı.Ahmet Mahir Pekşen

(1957- ) Sivas-Divriği’de doğdu. 

 İstanbul Sultanahmet İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’ni bitirdi. 
Zaman, Türkiye, Sızıntı, Erciyes, Zafer gibi gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. 
Osman Dede, Bir Gençlik Özlüyorum, Bir Yaratan Var Bizi, Sevgi Dünyası, Gönlümdeki Anadolu, Kainatın Başşehri, Bir Yudum Kepenek Suyu, Annem Yıldızları Sayamaz, Liseliyim Delikanlıyım yayınlamış kitaplarıdır.
 Muhlis Günay

Yapıtları: Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Sivas Günleri (Yeniülke gazetesinde tefrika edildi.)

Mahmut Temizyürek

Mahmut Temizyürek, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kümbet Köyü'nde (1955) doğdu.

Bütün şiirlerini Babil Cazcıları adıyla topladı. (2012)


Ahmet Turan Alkan


(1954- ) Sivas’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare ve Siyaset Bölümü’nü bitirdi. Bu esnada mahallî yayın organlarında çalıştı.  1985 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak girdi. 1987’de yüksek lisansını, 1991’de doktorasını tamamladı. 1993’te yardımcı doçent oldu. 1994’te üniversitenin bünyesinde kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’ne geçti. Araştırma ve denemeleri Türkiye Günlüğü, Tarih ve Toplum, Dergâh, Türk Edebiyatı, Yeni Türkiye, Aktüel, Zaman gibi dergi ve gazetelerde çıktı. Ubeydullah Efendi’nin Hatıraları, I.Meşrutiyet Döneminde Ordu ve Siyaset, İstiklâl Mahkemeleri, Doğu ve Batı Karşısında Cemil Meriç, Altıncı Şehir, Üç Noktanın Söylediği, Ateş Tecrübeleri, Yatağına Kırgın Irmaklar, Yol Türküleri, Gemilerde Talim Var, Meşk Olsun, Biz Bize Benzeriz yayınlanmış eserleri arasında yer alır.


Muhsin İlyas SUBAŞI

 ( 1942- ) Sivas-Şarkışla’da doğdu. 
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. 

Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. Vuslat Türküsü, Aydınlığın Gözleri, Bu Yüreğin Ülkesinde, Sevgi Donanması, Sevdakâr yayınlanmış eserleri arasında yer alır.Berat DEMİRCİ

 (1956- ) Sivas’ta doğdu.
 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisidir. 
Turna ve Gayda isimli kitabı ile TYB 2000 yılı deneme dalı ödülü kazandı. Son çıkan kitabı Hançerimizdeki Harita’dır.
 Ahmet Ferit Üçer


UĞUR KAYNARSivas 1956 / Sivas 2 Temmuz 1993


Gençliği tutukevlerinde geçti. Elyazıları Yayıncılık'ı kurdu. Sivas'ta Madımak Oteli katliamında yakılan 37 aydından biriydi.


Burhan Bilget

Kutlu Özen

 


Adnan Mahiroğulları
Şahbender Korkmaz

 

 Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Bölümü'ni bitirdi. Yayımlanmış "Aşeka" adlı bir şiir kitabı vardır.


 
Osman KOÇ


Ahmet ÖZDEMİR


 (1948- ) Sivas-Şarkışla’da doğdu. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları çıktı. Eserleri arasında Ahmet Haşim, Şarkışlalı Aşık Serdarî, Sevgi Çıkmazı, Tevfik Fikret, Abdülhak Hamit Tarhan, Folklor Penceresi, Elif’in Türküsü, Bir Avuç Toprak, Bir Dal Erguvan sayılabilir.

Doğan Kaya
Haluk Çağdaş

Alim YılmazSabiha Serin

 

Ahmet Ayhan Çitil

1968 yılında Sivas'ta doğdu. Sivas Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı.

Yapıtları:
Matematik ve metafizik (2012)
OSMAN KOÇ

 
  28261 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=